ක්‍රම්බල් පීච් කේක්

විශේෂ අවස්ථාවකට තේ මේසය රස ගන්වන්න. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්   ක්‍රම්බල් සඳහා: • පිටි ග්‍රෑම් 70 • ශීතකල බටර් ග්‍රෑම් 40 • සීනි ග්‍රෑම් 70 කේක් එක සඳහා:...

ඕට්ස් රසට චිකන් ස්ටික්ස්

සෞඛ්‍යසම්පන්න ඕට්ස් වලින් ආස හිතෙන ස්නැක් එකක් හදාගමු.   අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්   • චිකන් බ්‍රෙස්ට් ග්‍රෑම් 200 • ඕට්ස් ග්‍රෑම් 100 • බිත්තරයක් • පිටි ග්‍රෑම් 100...

රෝස්ට් චිකන්

රෝස්ට් චිකන් කියන්නේ කවදාවත් අමතක කරන්න බැරි රසයක්.පවුලේ රස තවත් වැඩිකරන රසයක්.නියම රෝස්ට් චිකන් එකක් හොඳට පිච්චුණු රන්වන් පාටින් තියෙන්න...

මස්-මාංශ තේරීම අවබෝධයෙන් කරමු

අද වෙද්දී සමාජයේ ගොඩක් දෙනා ශාරීරිකව වගේම මානසිකව වුණත් බොහෝවිට සෞඛ්‍යසම්පන්නව ජීවත්වීම ගැන හරියට හිතනවා.ඒ නිසා ගන්න කෑම-බීම ගැන වුණත් හරිම සැලකිලිමත්. එනිසාම සෞඛ්‍යසමපන්නව ඉන්න වගේම අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය යහපත්ව...

කටට සැරට හනි සහ ලයිම් චිකන්

අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් • චිකන් තයි 4ක් • පැණි මිලිලීටර 25 • සෝයි සෝස් මිලිලීටර 50 • සුදුළූණු තේ හැන්දක් • අමුමිරිස් ග්‍රෑම් 5ක් • මිරිස් කුඩු තේ...